Protokoller og referater

Her er protokoller og referater fra idrettsrådet, både fra årsmøtet, styremøter og andre møter fra 2019.