Om oss

Tana idrettsråd er et felles organ for idretten i Tana. 12 idrettslag er tilsluttet idrettsrådet.

Deanu valáštallanráđđi-Tana idrettsråd er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.

I henhold til idrettsrådets lov/vedteker skal idrettsrådet arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets grenser, og være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Pr. i dag er disse 12 idrettslagene tilsluttet idrettsrådet: Austertana IL, Bryteklubben Tana, IL Forsøk, Sirbmá-Sirma IL, Tana Ballklubb (TBK), Tana hestesportklubb, Tana IF, Tana motorklubb, Tana skisytterlag, Tana svømmeklubb, N70 Trekkhundklubb (overgang til Tana i 2021) og Deanu kampsportklubb (ny i 2021). I tillegg har Tana og Nesseby pistolklubb observatørstatus - de er tilknyttet Unjárga-Nesseby idrettsråd.

Pr. 31. desember 2022 har idrettslagene tilsammen 1161 medlemmer (2021: 1047. 

Styret 2022-2023

Vibeke Bønå, Tana skiskytterlag, leder, tlf. 93858665
Kåre Breivik, Tana svømmeklubb, nestlede
Lise Marianne Johansen, IL Forsøk, styremedlem
Camilla Porsanger, Tana ballklubb/TBK, styremedlem
Tom Hansen, Sirbmá IL, styremedlem/regnskapsfører

Ulf Børre Hansen, Bryteklubben, 1. vara
Camilla Samuelsen, TBK, 2. vara
Inge Halonen, Deanu kampsportklubb, 3. vara

Kontrollkomite: Medlemmer; Benn Larsen, Tana IF, Eilif Basso, TBK og varamedlem; Eva Britt Birkenes, Tana hestesportklubb. 

Valgkomite: Leder Anne Smeland, TBK, medlemmer Bjørn Munkeby, IL Forsøk, og Monica Balto Anti, Sirbmá IL

Kontakt oss pr epost: tanaidrettsraad@gmail.com