Skiløype 4JPG.JPG

Tilskudd til skiløypekjøring 2022

Tilskuddet på kr. 200.000 er utlyst, og søknadsfristen er 28. februar. Mer informasjon på kommunens nettside.