Illustrasjon annonse.jpg

Kampanjen: Tilbake til idretten

Idrettslagene i Tana oppfordres til å delta i idrettsforbundets gjenåpningskampanje #tilbaketilidretten. Dette kan også gjøres med utgangspunkt i lagets eksisterende aktiviteter. Kampanjestart er 25. september 2021, men det er lov til å tjuvstarte - og kampanjen er primært i uke 39 og 40.

Hensikten med kampanjen er å markere gjenåpning av idretten etter korona-restriksjonene og målet er like høy deltakelse i idrett i 2022 som i 2019.   

I Tana var det i 2019 1.354 medlemmer i idrettslagene og 1.147 i 2020, dvs. 16% frafall, mot 13% i idrettskretsen og 10% i landet. Vi må få folk i Tana tilbake til idrettsaktiviteter og som medlemmer i idrettslagene. 

Her er mer info og også tips om arrangementer/aktiviteter. 

Bruk #tilbaketilidretten og gjerne kampanjelogoen i alle deres oppdateringer i sosiale medier 25. september og påfølgende uke(r). 

De lagene som registrerer arrangementen/aktiviteten innen 21. september her (hos idrettskretsen) og sender en kort rapport med bilder, er med i tildeling av midler. 

Ollu lihkku / Lykke til!