Oppdatering etter medlems- og årsmøtet 1. juni

Vibeke Bønå (skiskytterlaget) ble valgt som leder i idrettsrådet, og har med seg et sterkt styre med erfarne og nye styremedlemmer.

Om idrettsrådet og oversikt over styret

Les idrettsrådets årsmelding for 2021-2022, vedtatt i årsmøtet. Om andre saker behandlet i årsmøtet - se protokollen.

I medlemsmøtet - i forkant av årsmøtet - ble flere saker drøftet, blant annet kommunens tilskudd til skiløypekjøring og gang- og sykkelvei fra Luovttejohka/Luftjok til Skiippagurra. Se om innhold og andre saker i referatet fra medlemsmøtet