Nytt fra idrettsrådets styre

Vil du følge med på idrettsrådets arbeid? Les våre styremøtereferater

De finner du her

Her er også årsmøteprotokollene og referater fra andre møter, bl.a årlig møte med kommunen v/ordføreren