Skiløype startside.JPG

Det står ikke om liv, men om folkehelsa

Tilskuddet til skiløypekjøring på kr. 200.000 er foreslått kuttet i kommunedirektørens budsjettforslag for 2022. Idrettsrådet har sendt innspill til kommunestyrets behandling av budsjettet.

Idrettsrådet mener kuttet vil gå ut over folkehelse, trivsel og bolyst i Tana. Dette er "små-peng" i et kommunebudsjett, men som betyr så mye for lagene og de frivillige som kjører løyper.

Ut fra den økonomiske situasjonen Tana kommune er i, har idrettsrådet forståelse for det må gjøres harde prioriteringer for å komme i havn med budsjettet. Men vi har liten tro på at midlene avsatt til skiløypekjøring bidrar særlig til å komme i balanse. 

Tana utmerker seg med skiløyper i omtrent hver bygd i kommunen. Skiløypene er lett tilgjengelige og brukes av alle aldersgrupper. Aktivitetskonkurransen "På ski i Tana" har synliggjort at det kjøres skiløyper til mange turmål og trimkasser i bygdene gjennom vinteren. 

Tilskuddsordningen ble etablert av kommunen i 2020, etter forslag fra idrettsrådet, som en liten kompensasjon for de faktiske utgiftene lagene har med å kjøre skiløyper. Den største utgiften - frivilliges innsats med kjøring av løyper - er ikke medregnet, og er betydelig. 

Skiløypetilskuddet har vært en anerkjennelse av lagenes og de frivilliges innsats for fellesskapet, og gitt motivasjon til å sitte på skuteren og i tråkkemaskinen flere ganger i uka og i helga. 

Idrettsrådet - som er en sammenslutning av 12 idrettslag i Tana - ønsker egentlig en tilsvarende ordning som våre nabokommuner har. Kommunene står for investering av- og drift av tråkkemaskin og lagene med frivillige løypekjørere. I Tana står lagene for både maskiner, drift og kjøring. 

Etter vårt syn er denne tilskuddsordningen en veldig billig løsning for Tana kommune, og å kutte dette tilskuddet vil være et tilbakeslag for den store dugnadsinnsatsen som løypekjøring er.  

Men vi har tro på at våre politikere prioriterer å støtte opp om dette tilskuddet til folkehelsa i Tana. Ja, til skiglede i Tana - også i 2022!