Årsmøte og medlemsmøte 1. juni 2022 fra kl. 18 på Miljøbygget i Tanabru

Medlemsmøtet er kl. 18 og årsmøtet kl. 19

Her er sakspairer og anna info om årsmøtet og begynner kl. 19.

Temaer for medlemsmøtet kl. 18 er: 

  • Status idrettsanlegg i Deatnu/Tana.
  • Kommunens tilskudd til skiløypekjøring - lagene invites til å komme med sin tilbakemelding/evaluering av tilskuddsordningen.
  • Rulleskiløype i kombinasjon med gang- og sykkelvei fra Luovttejohka/Luftjok til Skiippagurra evt Deanušaldi/Tanabru?
  • Flere privatpersoner har betydelig pokal/premiesamlinger - hvordan ivareta denne typen idrettshistorie i Deatnu/Tana?
  • Andre saker/Eventuelt