Nyheter

Fremtidskveld i Tana 30. mars 2023 på Elva Hotell

Troms og Finnmark idrettskrets inviterer, sammen med Tana idrettsråd, til Fremtidskveld den 30. mars kl. 17.30!

Målet vårt er mer og bedre trenings- og fritidstilbud i hele fylket.

I Fremtidskvelden for Tana spør vi «Hva skal til for å få det til i Tana?»

I møtet vil vi vise tall fra siste idrettsregistrering, diskutere dagens status for idretten i Tana, se på utfordringer/ muligheter, og bli enige om noen grep for å få til et enda bedre idrettstilbud i Tana.

Hva kan gjøres internt i idretten i Tana, hver for seg eller sammen? Hva kan kommunen, idrettsrådet eller idrettskretsen bidra med?

Vi håper at dere vil delta med både styremedlemmer, trenere, andre engasjerte og ungdom som er med hos dere!

Fra idrettskretsen deltar Lise Sundelin Morottoja og Ane Sofie Mikkelsen, som er med i nettverk for unge med verv i idretten, sammen med Marit Arntzen som er Fagleder-Kompetanse og Idrettsråd i idrettskretsen.