Solidaritetsfond.jpg

Solidaritetsfond

Alle klubber i Tromsø kommune: Solidaritetsfond er idrettens bidrag for å forhindre at barn/unge faller utenfor idretten pga. økonomi.

Om det er noen av klubbene som har fond i sin klubb og har behov for midler, er det mulig få støtte. Ta kontakt med Tromsø Idrettsråd for videre prosess.

For klubber uten Solidaritetsfond anbefaler vi å etablere dette for på den måten ha mulighet få midler gjennom oss.

 

Inkluderingsansvarlig i Tromsø Idrettsråd

Britt Leandersen

Mob: 93670590

Britt.leandersen@nif.idrett.no