Idrettsplassen i Tromsø
Idrettsplassen i Tromsø

Idrettsbyen Tromsø

12-14 idrettsledere tok i begynnelsen av oktober 2007 initiativet til prosjektet «Idrettsbyen Tromsø», for å samle sine ressurser med sikte på å utvikle fremtidens løsninger for idrettsanlegg i Tromsø.

Fra da av har idretten i Tromsø stått samlet i sine prioriteringer gjennom tre ulike kommunedelplaner for Idrett og friluftsliv. Nå er vi i gang med den fjerde. Også her er vi enige om hva som skal prioriteres på de øverste plassene og i kommende periode.

 

Vi vet at nye, bærekraftige og fremtidsrettede idrettsanlegg er med på å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Det er også god folkehelse for den voksne delen av befolkningen i vår flotte kommune.

 

Felles innsats i dag – gode løsninger i framtiden har vært sentralt i alt vårt arbeid.

 

Nylig vedtatt «Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023 – 2026» ser vi fram til med både entusiasme og optimisme. Vi er svært glade for at idrettens egne anleggsinnspill og prioriteringer har fått så bred tilslutning både politisk og administrativt.

 

Vi gleder oss stort til å kunne være med å ferdigstille:

 

  • Ny Tromsøhall på Templarheimen.
  • Ny storhall for fotball på Elveneset i Tromsdalen.
  • Utvikle Valhalla Arena til helårsanlegg for friidretten.

 

Men, vi må fortsatt arbeide for å:

 

  • Sikre arealer til nye og fremtidige idrettsanlegg. Reinen, Sør-Tromsøya og Hamna er konkrete bydeler som i dag mangler areal avsatt for idrettsformål.
  • Sikre at vår egen visjon i norsk idrett «Idrettsglede for alle» også skal være konkret og synlig del av Tromsø kommunes egen visjon, «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø». Dette ønsker vi å fortsette med gjennom vårt Inkludering i idrettslagsarbeid. Et viktig fokusområde som vi har arbeidet systematisk med i over tjue år.
  • Øke vedlikeholdsbudsjettet for alle kommunale idrettsanlegg. I tillegg må alle idrettslag som bygger egne idrettsanlegg få økt driftsstøtte til sine anlegg.

 

Tromsøidretten er en vital del av Tromsøs puls, og alle store og små anleggsløft er avhengige av godt lagspill. Vi i Idrettsrådet vil gjøre vårt aller beste for å bidra i prosessene som fortsatt gjør oss til «Idrettsbyen Tromsø».

 

Vi i Tromsø Idrettsråd håper på fortsatt godt samarbeid med høstens nye politikere for å nå målene om å være en god idrettsby både for fastboende og besøkende.