05
okt
2023

Klubbråd

Arrangør: Tromsø Idrettsråd
Sted: Teams
Start: 05.10.2023 19:30
Slutt: 05.10.2023 20:30

Idretten skal oppleves inkluderende og være en arena hvor barn og unge opplever at de kan delta og få opplevelsen av å høre til. En idrett preget av trygge og gode fellesskap, er en av grunnpilarene i en bærekraftig idrett. For å få dette til på best mulig måte trenger vi omsorgsfullt, bevisst og tydelig idrettslederskap.

Klubbrådet er en digital møtearena for alle med roller i idretten, og primært roller der aktiviteten er - nemlig i idrettslagene. Dette er ment å være en arena for å drøfte og reflektere over ulike sosiale problemstillinger som oppstår i idrettshverdagen, og er ment til å være et bidrag for å kunne bevisstgjøre og styrke idretten i sine valg i klubbhverdagen. En hverdag som ofte kan by på interessekonflikter, utfordringer og dilemmaer.

 

Omni-modellen for idretten er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Idrettsråd, Tromsø kommune og Troms og Mobbeombudet i Troms og Finnmark fylkeskommune. En satsning som gjennomføres i alle barnehager og skoler i Tromsø kommune, hvor målet er en felles forståelsesramme for å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge.  

 

Har du noe du opplever eller grunner på i klubbhverdagen, og er usikker på hvordan du skal løse? Send oss spørsmål og problemstillinger! Du får link til det digitale møtet i forkant.

 

KLUBBRÅD HØSTEN 2023

 5.oktober:       

19.30 - 20.30

Påmelding og utfordring: https://forms.office.com/e/VW3RhYygLs

 

  1. november:

19.30 - 20.30

Påmelding og utfordring: https://forms.office.com/e/y8rwgTCiHM

 

Det er også mulig å stille spørsmål på kvelden. Spørsmålene må anonymiseres.

            

Vel møtt til en viktig digital arena for å utvikle idretten

 

Vennlig hilsen

Inkluderingsansvarlig i Tromsø Idrettsråd

Britt Leandersen

Mob: 93670590

Mail: britt.leandersen@nif.idrett.no