Overlevering av IBT-rapport.jpg

Timefordeling

Tromsø Idrettsråd fordeler sesongtreninger i alle kommunens idrettshaller og gymsaler. Søknadsfristen for påfølgende sesong er 30. april. Her finner du: