Eirik Birkelund Olsen overleverer IBT-rapporten til våre politikere 4. juni 2008.
Foto: Nordlys
Eirik Birkelund Olsen overleverer IBT-rapporten til våre politikere 4. juni 2008. Foto: Nordlys

Idrettsbyen Tromsø

12-14 idrettsledere tok i begynnelsen av oktober 2007 initiativet til prosjektet for å samle sine ressurser med sikte på å utvikle fremtidens løsninger for idrettsanlegg i Tromsø. Senere ble prosjektet lagt inn under Tromsø Idrettsråd.

Det ble laget en behovsanalyse ut fra en bred prosess i Tromsøidretten. Denne ble overrakt som en skriftlig rapport til alle gruppelederne i kommunestyret 4. juni 2008, i en storstilt og direkte TV-overført markering for flere tusen idrettsinteresserte på Stortorget.

I april 2009 startet forprosjektet «Idrettsbyen Tromsø 2010», finansiert av 1300 timer egeninnsats fra idretten og 1,4 mill.kr. i støtte fra RDA2-fondet. I februar 2010 ble forprosjektet avsluttet og rapportert til RDA2-styret.

 

Rapport IBT2010 Totalt prosjekt.pdf

Prosjektrapport 2011.pdf

Templarheimen hefte.pdf