Sentrale datoer

Gjennom året er det flere sentrale datoer idretten må ta hensyn til.

Mars:
Årsmøte Senja idrettsråd 15.03.2023 kl 18.00 Rådhuset Finnsnes

April:

Samordnet rapportering (30.04)

August:

Momskompensasjon (Fristen er normalt satt til 15.08)

Desember:

Søknadsfrist for Inkludering i idrettslag
Rapporteringsfrist for Inkludering i idrettslag