Idrettskonferanse

1. oktober kl 10:00-16:00

Fremtidens idrett i Senja kommune! Hvor ønsker vi å dra?
Dato lørdag 01.10. kl. 10.15 – 16.00.
Sted: Kunnskapsparken Finnsnes.


Program.


Kl. 10.15 – 10.30.

Velkommen v/ordfører Tom-Rune Eliseussen.


Kl. 10.30 – 11.50.

Anleggssituasjonen i kommunen, status og hvor vil vi? Fokus bo- og trivsel lyst, helse og områder i FN bærekraftmål ved fremtidens
prioriteringer. Stikkord: Type anlegg, størrelse og drift av anlegg, by- land.
Magnus Leonhardsen, Rådgiver-anlegg og arrangement - Troms idrettskrets


Kl. 11.55 – 13.10.

Idrettsrådets oppgaver og fremtidige roller i idretten.
Foredragsholder: Jan-Arne Jacobsen, idrettsrådveileder – Troms og Finnmark idrettskrets.


Kl. 13.10 – 13.30.

Pause, med bagetter og kaffe/drikke. Kaffe og vann og i småpausene.


KL. 13.30 – 14.40.

Idrett som virkemiddel for helse, trivsel og bolyst. Eksempler fra Alta, som med fokus på systematisk anleggsbygging og
tilrettelegging for fysisk aktivitet, har tatt på seg mange ulike arrangement over år. Eks. store mesterskap på ski, svømming og
motorsport, landskamper i håndball og faste idrettsarrangementer som Finnmarksløpet, Offroad Finnmark, og Altaturneringen. Ref.
rapporten «Arrangementsbyen, verdifull og raffinert bygdekultur i byen fra 2018», fremkommer det at kulturlivet hvor idretten er
sentral, gav ca. 1 milliard i året tilbake til Alta-samfunnet gjennom sine arrangementer og virksomheter
Foreleser: Aase-Kristin H. Abrahamsen, Rådgiver idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – Alta kommune.


Kl. 14.45 – 16.00.

Senja kommune sin oppbygning av idretten internt under kulturetaten og kommunens kunnskapsdel til idretten: Hvor er vi, og hvor
ønsker vi at dette feltet skal være i konkurranse med andre kommuner i fremtiden? Hva er status i Senja kommune og hvilken
plass ønsker vi at idretten i kommunen skal ha i fremtidens Senja?
Foredragsholdere fra kommunen med ordfører, kultur og ulike avdelinger.


Siste 15 min.

Oppsummering: Fremtidens idrett i Senja kommune! Hvor ønsker vi å dra?


Referat lages av Senja idrettsråd og legges ut på idrettsrådets hjemmeside samt sendes til Senja kommune.