Aktivitet og mestring

Aktivitet og Mestring er et prosjekt som startet opp rundt 2005, hvor målet er å inkludere barn og unge i ulike aktiviteter og idrettsarenaer hvor de kan få følelsen av mestring og glede sammen med jevnaldrende med trygge rammer rundt seg.  

Prosjektets mål er å inkludere barn og unge i aldersgruppen 12-15 år. Disse får tilbud om å være med på ulike aktiviteter og idrettsarenaer som kan være alt fra svømming, fotball, slalom, pistol skyting, klatring, tur i skog og mark etc. Aktivitetene setter arbeidsgruppen sammen med innspill fra deltagerne.  

Det er beregnet plass til 13 deltagere, og det vil bli gjort en utvelgelse av kandidatene om interessen er stor. Et av kriteriene er at barnet ikke har andre fritidsaktiviteter. Aktivitet og Mestring følger skoleruten og vil arrangere aktivitetene primært på mandager fra klokken 18.00-20.00. 

Prosjektet drives av Senja Idrettsråd og Senja kommune, i samarbeid med representanter fra politiet og flykningstjenesten i kommunen. Midlene for å drifte prosjektet i kommunen kommer fra Bufdir (tilskudd til inkludering av barn og unge 2022) og Idrettsrådet. Dette er et prosjekt som ikke koster deltagerne å være med på, personalet i prosjektet bistår med transport til og fra aktiviteter og evt. skysse hjem deltagere.  

Vi håper at deltagerne etter hvert skal finne seg en idrett eller aktivitet som de ønsker å fortsette med. Her kan vi gå inn via fritidskassen å være behjelpelig med midler, utstyr, lisenser etc.