Foto_Norgesidrettsforbund_GeirOweFredheim_612.jpg

Folkepulsen 2021

Det er nå mulig å søke om midler fra Folkepulsen 2021. Sandnes Idrettsråd tar imot nye søknader med søknadsfrist til 15. april. Hvis noen har behov for rask avklaring, kan søknader behandles fortløpende.

Folkepulsen Sandnes disponerer midler fra 2 forskjellige ordninger.
Den største potten er til inkludering i idrettslag. Disse midlene kan brukes til tiltak for barn (6-12 år) og ungdom (13-19år) med innvandrer bakgrunn (jenter vektlegges) og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Det er også noe midler til tiltak for inaktive (unge og voksne) og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema sendes på e-post til idrettslagene i kommunen. De lagene som har vært med tidligere kjenner prosedyrene, men vi ønsker også nye søkere velkomne.

Her kan du laste ned informasjon og søknadsskjema:
Folkepulsen Sandnes 2021
Søknadsskjema 2021