forsidebilde_loping.jpg

Sandnes idrettsråd

Sandnes Idrettsråd (SIR) er idretten sitt demokratisk valgte talerør mot kommunen m.m.

Idrettsrådet jobber for gode sportslige og økonomiske rammebetingelser for idrett i Sandnes.

Visjon: «Sandnes - en attraktiv og nyskapende idrettsby!»

Mål:
1) Attraktive idrettslag med tilbud til alle
2) Full anleggsdekning for Sandnesidretten
3) Store idrettsarrangementer i Sandnes, hvert år!
I 2019 var det 20.124 medlemmer fordelt på 62 idrettslag i Sandnes og 380 medlemmer fordelt på 3 idrettslag i Forsand.
Sandnes idrettsråd er fellesorgan for idrettslagene i Sandnes kommune. Idrettsrådet er bindeleddet mellom idrettslagene, mellom idrettslagene og kommunen og Rogaland idrettskrets. Alle saker av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.
Styrets arbeid:
- Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
- Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
- Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
- Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.
- Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.
- Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes kommunen gjennom idrettsrådet.
- Idrettsrådet skal formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter.
- Idrettsrådet skal fordele tilskuddene til lokale aktivitetsmidler(LAM).