Reklameavtaler

Idrettslag kan få tillatelse til å henge opp reklame på kommunal eiendom.

Sandnes kommune gir Sandnes Idrettsråd mulighet til å formidle tillatelse for
idrettslag til å skaffe reklameintekter ved å henge opp reklame på
kommunal eiendom. 

Her følger aktuelle dokumenter som må leses. Nye plaseringer må godkjennes av kommunen. Idrettslag som ønsker å benytte reklame på kommunal eiendom må dokumentere plassering. Signert avtale med dokumentasjon sendes SIR ved kare.strand@lyse.net, og er ikke gyldig før avtalen er returnert signert av idrettsrådet.

Reklameavtale mellom SIR og idrettslag,
Vedlegg 1, Reklameavtale mellom kommunen og SIR,
Vedlegg 2, Reklameplan fotballbaner 2019,
Vedlegg 3, Reklameplan haller 2019,
Vedlegg 4, Veileder reklame i skolen,
Vedlegg 5, Markedsføring ovenfor mindreårige,