Boblehall.jpg

Treningstider

Justering av kriteriene for tildeling av treningstider

På årsmøtet i idrettsrådet 3. juni 2020 ble det fattet følgende enstemmige vedtak:

Kriteriene for tildeling av treningstider i idrettshallene og andre innendørs anlegg justeres fra og med sesongen 2021/22.

Konkret forslag til nye kriterier presenteres i løpet av høsten 2020.

Styret er noe forsinket i arbeidet med nye kriterier, men nå er forslaget klart. 
 
Styret foreslår følgende endringer:
  • Endret vekttall for aldersgruppene 13-19 år fra 5 til 4
  • Lagt til vekttall for deltagelse i landsdekkende serie for seniorlag (gitt vekttall 4)
  • Kun tildele treningstid frem til torsdag. Tider fredager tildeles i etterkant for å jevne ut ulikheter i dekningsgrad. Dette tar også hensyn til at fredag kveld ikke er spesielt populær treningstid for de fleste.
 
Det er foretatt en teoretisk tildeling for inneværende år (test) basert på de foreslåtte endringene av kriteriene, som ville gitt følgende utslag:
 
Endre vekttall for 13-19 åringer fra 5 til 4 – lite endring
 
Legge til vekttall for deltakelse i landsdekkende serie for seniorer (ikke elite) – utslag for få klubber. Ikke mange klubber med lag som deltar i slike serier. Uavklart hva som gjøres med individuelle utøvere.
 
Tildele treningstid mandag – torsdag og bruke fredagstimer som justering – vil gi utslag der enkelte klubber som har fredagstrening i dag, ikke ville fått det med denne metoden. Vil nok kreve at klubbene i større grad benytter flere haller. Noen klubber vil kanskje ha fredagstrening i flere haller, mens andre klubber ikke vil få fredagstrening i det hele tatt. Kan føre til en endringer av etablerte treningstider.
 
Videre behandling
Ved den teoretiske testingen av de nye kriteriene er det tatt utgangspunkt i samme antall timer tilgjengelig for tildeling (322,5 timer per uke) for å gjøre det sammenlignbart med årets tildeling. 
 
Til neste sesong blir det en betydelig økning i antall timer siden Kleivane idrettshall vil åpne og treningstider på Forus Sportssenter vil bli gjort tilgjengelig. Hvor mange timer dette blir er ikke avklart enda.
En endring av kriteriene bør derfor gjennomføres fra skoleåret 2021/22, da de nye hallene gir en betydelig økning i antall treningstimer og dermed bedre treningsforhold for alle.
 
Forslaget til nye kriterier sendes med dette til høring i lagene med høringsfrist 14. mars 2021. Eventuelle merknader sendes kare.strand@lyse.net
 
Saken blir så lagt fram til endelig behandling på årsmøtet (Planlagt 27. mai).
 
Hvis det ikke kommer fram sterke motforestillinger i høringen, blir de nye kriteriene benyttet ved tildeling av treningstider kommende år.  

Med hilsen
 
Kåre Strand
Tlf. 95281530