illustrasjon.jpg

SANDNES IDRETTSRÅD 50 ÅR

Sandnes Idrettsråd ble stiftet 10. Januar 1971 og det er en 50-åring i god form som nå fyller år.

Idrettsrådet er fellesorganet for samtlige idrettslag i Sandnes og representerer alle de 90 idrettslagene i byen – hvorav 28 er bedriftsidrettslag. De 62 ordinære idrettslagene har mer enn 20 000 medlemmer samlet.

Sandnes markerer seg som idrettsby og har fostret utøvere i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med å legge et grunnlag for at dette kan gjelde innenfor flere idretter.

Viktige oppgaver for idrettsrådet i jubileumsåret er:
- Være et godt bindeledd mellom kommunen og idrettslagene
- Arbeide for avsetting av tilstrekkelig areal til idrettsformål i kommuneplanen
- Målrettet arbeid sammen med idrettslagene for å få realisert anlegg på prioritert anleggsliste
- Arbeide for at kommunale idrettsanlegg i størst mulig grad også er tilgjengelige i helger og skolens ferier
- Samarbeide med andre idrettsråd om felles utfordringer. Her vil sone-
samarbeidet på Nord-Jæren være sentralt.

Styret for Sandnes idrettsråd velges på årsmøtet for alle idrettslagene. Styret i jubileumsåret ledes av Paul Hetland (Sandnes turn). Han har solid idrettsbakgrunn både som aktiv utøver på nasjonalt og internasjonalt nivå og senere som trener og leder.

Fra sommeren 2019 har Sandnes idrettsråd fått økt bevilgningen fra Sandnes kommune som har gjort det mulig å knytte til seg en daglig leder på deltid. Dette har gjort arbeidet enklere for styret, og gjort det mulig å sikre bedre kontakt mellom klubbene og Idrettsrådet.

Mer informasjon og kontaktopplysninger for Sandnes idrettsråd og idrettslagene i Sandnes finnes på vår hjemmeside.

Sandnes, januar 2021
Sandnes Idrettsråd
v/ Styreleder Paul Hetland


Paul Hetland er styreleder i Sandnes Idrettsråd