Lam-midler

Årsmøtet i Sandnes idrettsråd satte av en mindre del av LAM-midlene til en søknadsordning for lagene.Søknadsfrist: 20. august 2022.

Søknadsskjema.docx

Informasjon om LAM-midler og søknadsskjema spesielle tiltak 2022.docx