Sakliste årsmøte Hustadvika idrettsråd 2020

Tirsdag 15. juni kl 20.00 Sted: Teams nettmøte

SAKSLISTE:
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to representanter til å skrive under protokollen
5. Godkjenne innkalling
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle styrets beretning
9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling
11. Behandle innkomne forslag og saker