Årsmøtet for 2021

Styret innkaller til årsmøte 28. april kl19:00 Furumoen Galterud

Furumoen Mellandsvegen 150, 2223 Galterud 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettsrådet sin Facebook side og på hjemmesiden 

Årsmøte i Sør - odal idrettsråd består av; 

1. Idrettsrådets styre

2. Representanter fra alle idrettslag i Sør - Odal, som er medlem i Norges idrettsforbund.

Disse kan møte etter følgende skala;

  • Lag til og med 499 medlemmer - 2 representanter
  • Lag fra og med 500 medlemmer -3 representanter

Ordinære Årsmøte saker

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes idrettsrådets styre senest to uker før årsmøtet eller tidligere dersom annen frist fremgår av idrettsrådets lov. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 14. april til styret

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret,

i Sør- odal idrettsråd