klatrevegg.jpg

Støtte- og tilskuddsordningene for idrettslag

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag.

I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over.

Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, skattefradrag for gaver og støtte til Allidrett for barn og unge er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!

- Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier breddeidrettssjef Anja Rynning Veum i Norges idrettsforbund, og oppfordrer alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger finnes her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/