EasyBasket ØGI.jpg

Seminar om idrettsanleggene i Nordre Follo

Idrettsrådet inviterer til seminar 4. mai, om idrettsanlegg i Nordre Follo og områdene rundt.

Idrettsrådet arrangerer sammen med anleggsutvalget til Viken idrettskrets et seminar for idretten, politikere og kommunens administrasjon om behov for idrettsanlegg. Et viktig tema blir å se på hvilke behov som best løses innad i kommunen og hvilke som egner seg for interkommunale og regionale løsninger.

Tid: 4. mai kl 19-21

Seminaret gjennomføres som en videokonferanse. 

Programmet er: 

1. Velkommen og kort introduksjon om formålet med seminaret

      v/Nina Vøllestad, styreleder NFIR

2. Anleggsplan for Viken IK – hvor er vi og hvor vil vi?

      v/Pål Thomassen, leder av anleggsutvalg Viken IK

3. Anleggsplan for Nordre Follo IR (se arbeidsporgram og anleggsplan)

      v/Nina Vøllestad

4.  Politiske ambisjoner for anleggsutvikling i Nordre Follo kommune

       v/Camilla Hille, leder av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 

5. Gruppediskusjoner:

     a. Kan vi i Nordre Follo dra nytte av noen av de regionale planene?

     b. Hvilke av våre anleggsbehov kan egne seg for interkommunal/regional  løsning?

     c. Hvordan kan vi bidra til en bedre utvikling av anlegg i Viken for øvrig?

6. Oppsummering

 

Frist for påmelding er 2. mai og påmelding gjøres via denne lenken. Lenke til seminaret sendes via epost 1-2 dager i forkant.

Idrettsrådet håper mange har lyst og anledning til å delta, og vi ser frem til et godt og nyttig seminar.

 

Ved ønske om ytterligere opplysninger eller spørsmål, ta kontakt med leder av idrettsrådet Nina Vøllestad - leder@nordrefolloir.no