O-festivalen 2019.jpg

Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19

De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19 krisen.

Ordningen skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangementer, som er tilpassa smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene. 

Forskrift om tilskudd til frivilligheten er todelt: 

- Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.

- Tilskudd i sammenheng med arrangementer eller aktiviteter for frivillige organisasjoner. 

I tillegg er det en tilskuddsordning til publikumsarrangement av nasjonal verdi for toppidretten. Se forskriften her. 

 

Les mer om tilskuddsordningene og lenke til søknadssiden på lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider.