ekstraordinært årsmøte.jpg

Ekstraordinært årsmøte 2023

Styret i Nordre Follo Idrettsråd har innkalt til ekstraordinært årsmøte 12. september 2023.

Møtet avholdes digitalt gjennom Teams. Valgte representanter fra idrettslag og observatører må melde seg på for å få tilsendt lenke til møtet. Påmeldingsskjema ligger til høre på denne siden.

Årsaken til ekstraordinært årsmøte er den muligheten KUD har åpnet for ved å gi idrettsrådene mulighet til å disponere opp til 5% av LAM til administrasjon og fellesidrettslige tiltak i kommunen. 

Det er også satt opp valg på agenda med mål om å få fylt de vervene som ikke ble fylt på ordinært årsmøte i mai, samt at person til nestledervervet også må velges.

Innkalling med sakspapirer ble sendt til alle idrettslag tilsluttet Nordre Follo Idrettsråd tirsdag 29. august.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder, Lisbeth på dagligleder@nordrefolloir.no