Barn orientering - artikkel.jpg

Ekstrabevilgning til idretten

Regjeringen gir tilskudd som en ekstra innsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten.

Det er en gledelig nyhet om at også Nordre Follo er del av ekstrabevilgningen som kommer i løpet av mai.

Pengene skal gi idrettslag økt mulighet til å hindre at økonomi er en barriere for deltagelse i den organiserte idretten. 

Kulturdepartementet har lyttet til idrettens tilbakemeldinger om at det er behov for en ubyråkratisk og så enkel ordning som mulig, sier idrettspresidenten i uttalelse. 
Det er opp til idrettsråd og idrettskretser å velge metode for fordeling av midlene til idrettslag i egen kommune/fylke.

Utfra oppsatte fordeling får Nordre Follo Idrettsråd 665.105,- kroner til fordeling. Idrettsrådet vil nå igangsette arbeidet med å finne beste metode for tildeling som sikrer at midlene brukes til gode tiltak som treffer mågruppen best mulig.