Bilde fra Drammen Idrettsråd
Bilde fra Drammen Idrettsråd

Discgolfbane i Skorhaugåsen

Nordre Follo Idrettsråd er opptatt av at det også etableres anlegg og møteplasser som stimulerer til aktivitet, uten at det koster noe for de/dem som benytter aktiviteten. Idrettsrådet heier derfor på anlegget for Discgolf som Ski IL Allianse har søkt om å få bygge i Skorhaugåsen. Det var med undring idrettsrådet så at kommunedirektørens innstilling i saken var at det ikke skal gis tillatelse til det.

Idrettsrådet var tilstede på utvalgsmøtet for Oppvekst, Idrett og kultur 8. juni, og utvalgsmøtet for Klima, teknikk og miljø samme dato, for å følge politikernes diskusjon frem mot deres innstilling i saken. 

Det var gledelig å gå ut av møtet med visshet om at kommunens politikere har samme ønsker som idretten i denne saken. Takk til Venstre som fremmet forslaget som til slutt fikk flertall som utvalgets innstillig i saken.

Les mer i ØB sitt oppslag om saken.