Styret og ansatte

Kari Bunes
Kari Bunes
Styreleder

Morten Grønli
Morten Grønli
Nestleder

Steinar Håkonsen
Steinar Håkonsen
Anleggsansvarlig styremedlem

Heidi Mongstad
Heidi Mongstad
Styremedlem

Ole Petter Andersen
Ole Petter Andersen
Styremedlem

Lisa Johansen
Lisa Johansen
Styremedlem

Terje Willum Jacobsen
Terje Willum Jacobsen
Styremedlem

Nils Petter Nilsen
Nils Petter Nilsen
Bedriftsidretten

John Rusvik Johansen
John Rusvik Johansen
Varamedlem

Alf Haugen
Alf Haugen
Varamedlem

Beate Knutsen
Beate Knutsen
Ansattressurs