Moss idrettsråd

Moss idrettsråd ble stiftet 11.12.1929, og skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen og være en arena for samarbeid mellom lagene og idrettskretsen.

Visjon 

EN STOLT, INKLUDERENDE OG FREMTIDSRETTET IDRETTSKOMMUNE

Moss idrettsråd utarbeider en strategisk plattform for mosseidretten. Strategien ble enstemmig godkjent i forbindelse med Moss idrettsråd sitt årsmøte som ble avholdt digitalt den 10. juni 2021, hvor Moss kommune, Viken idrettskrets og 21 idrettslag var representert.

Gjennom høsten og vinteren 2021/22 har en arbeidsgruppe bestående av MIRs leder Kari Bunes, nestleder Morten Grønli, styremedlem Lisa Johansen og Moss svømmeklubbs daglig leder Sverre Bergh-Smith og Sprint-Jeløys daglig leder Therese Solhaug jobbet videre med tiltak og milepæler til strategiens åtte målsettinger. 

Plattformen ble presentert for KAI-utvalget i Moss kommune 3. juni 2021, og styret i idrettsrådet håper å få presentert de viktigste tiltakene ovenfor kommunens politikere utover våren 2022.

Om Moss idrettsråd

Idrettsrådet ble stiftet som en paraplyorganisasjon fra den borgerlige delen av idretten. Etter sammenslutningen av de borgerliges og arbeidernes idrettsklubber i 1945, er idrettsrådet et fellesorgan for all idrett i Moss kommune. Idrettslag i Moss med medlemskap i Norges idrettsforbund blir automatisk medlem/tilsluttet idrettsrådet.

Likt med kommunesammenslutningen mellom Rygge kommune og Moss kommune den 01.01.2020, fusjonerte Rygge idrettsråd og Moss idrettsråd. Idrettskretsen er nå Viken (tidligere Østfold) etter fylkessammenslutning.

Moss idrettsråd har i mer enn 90 år vært og er et viktig organ for nå ca. 65 idrettslag i Moss.

Idrettsrådet samarbeider tett og meget godt med Moss kommunes enhet for idrett, aktivitet og frivillighet, hvor bl.a. fagkoordinator for idrett har besøksadresse i Storgata 25, 1531 Moss. Kommunens frivillighetskoordinator har samme besøksadresse som idrettsrådet: Frivillighetens Hus, Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss.

Du kan ta kontakt med Moss idrettsråd på tlf. 92252989 og vår e-postadresse post@mossidrettsrad.com Kontoret vårt er delvis bemannet, og du er velkommen til å besøke oss i 2. etasje på Frivillighetens Hus.

Lovnorm

Klikk her for å se lovnorm for Moss idrettråd.