LAM 2022

Fordelingskriteriene for LAM 2022 i Moss blir: Avansert fordelingsmodell, medlemstall og siste 1/3 som grunnbeløp.