Inkludering i idrettslag 2022, frist 15.02.22

Inkludering i Idrettslag 2022

 

Drift- og aktivitetsstøtte 2022

Søknadsfristen er 1. mai.

 

Drifts- og aktivitetsstøtte til lag og foreninger 2022 - Hovedportal (moss.kommune.no)