Illustrasjonsbilde friidrett

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i Lier idrettsrådet 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lier idrettsrådet.

Årsmøtet avholdes 24.04.2023 kl.18:00 ved Reistad Arena, Jensvollveien 60 3430 Lier.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes ved å bruke vedlagte mal, og være innsendt senest 10.04.2022 til post@lieridrett.no.

Forslag på kandidater til tillitsverv skal fremmes direkte til valgkomiteen på inghild73@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.lieridrett.no fra 17.04.2022. Innkomne forslag blir gjort tilgjengelig samme sted.

Påmelding til årsmøtet, både for møteberettigete og observatører, gjøres på post@lieridrett.no ved bruk av vedlagt påmeldingsskjema.

Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer innen 21.04.2023.

De som har møterett til årsmøtet, er:

Representanter fra idrettslag vedtatt av årsmøte etter følgende skala: inntil fem representanter etter skala som bør gi like vilkår for representasjon for alle idrettslag, inkludert bedriftsidrettslag.
Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret. Representanter fra idrettslag til årsmøtet må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av idrettslagets styre. For øvrige regler om representasjon, valgbarhet, stemmerett, forslagsrett mm., se Lier idrettsrådets lov.

Person som møter på årsmøtet som medlem av styret, valgkomité eller kontrollutvalg, eller som revisor, kan ikke samtidig møte på årsmøtet som representant for et idrettslag tilsluttet idrettsrådet.
For fullmakter må benyttes vedlagte skjema og sendes til post@lieridrett.no så snart som mulig og helst innen 21.04.2023. Dersom fullmaktsskjema ikke er oversendt innen denne dato, må fullmaktsskjemaet medbringes på årsmøtet.

Informasjon om årsmøtet, herunder bl.a. sakliste, beretninger, regnskap, innkomne forslag, praktisk informasjon mv. finnes på www.lieridrett.no ev. kan Lier idrettsrådets leder kontaktes på 99599191
eller på leder@lieridrett.no.

Dokumenter:

LIR-saksliste2023

Årsberetning LIR 2022

LIR - årsregnskap

LIR -Budsjett 2023 inkl regnskap 2022

LIR - Handlingsprogrammet for 2023

LIR-Valgkomiteens innstilling