Om Oss

Lier Idrett og aktivitetsråd består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF og alle aktivitet som ikke faller under organisert paraply. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

  • Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
  • Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. Det er idrettsråd i nesten alle kommuner (ca. 370 av 430). Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag – gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene.

 

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten og aktiviteter i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).