Statens strømtilskudd

Frist for søknad er tirsdag 15. mars kl 13

Vi vil minne om at det kommunen ga i strømstøtte var et LÅN/tilskudd frem til staten kom på banen med sin ordning. Nå er staten sin ordning kommet. Vi ber om at ALLE søker via nettsidene til lottstift.

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

Det er veldig viktig at de som fikk Lån/tilskudd av kommunen også søker på denne ordningen. Vil du vite mer om staten sin ordning, se Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no

Kommunen vil skrive en egen politisk sak etter at man vet hva staten har gitt i tilskudd til idrettslagene i Bærum, for å få en endelig avgjørelse på om det kommunale lån/tilskudd vil måtte tilbakebetales.