Bærum Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i Bærum

Om Idrettsråd

​Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges Idrettsforbund. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
(NIFs lov § 8)

Idrettsrådet skal:

  • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet skal bidra til en helhetlig utvikling av idretten i kommunen og sikre et mangfoldig tilbud til medlemmene og befolkningen.

Idrettsrådet er et frivillig organ som velges av årsmøtet. Idrettsrådet har også ansvar for å følge opp de politiske føringer og vedtak som gjøre på Idrettskretsting og Idrettstinget.