Bærum Kommune

Bærum Idrettsråd er kommunens høringsinstans og viktigste rådgiver i saker som vedrører idretten i kommunen.

Bærum Idrettsråd skal ivareta helheten i idrettslivet i Bærum og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for alle idrettslag i Bærum.

Det ble i 2007 inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom Bærum Kommune og Bærum Idrettsråd som du finner her.

Bærum Kommunes "Temaplan for fysisk aktivitet for perioden 2019-2022 finner du her