Søke tilskudd - frist 15. april

Søknadsfristen er på langfredag!! Søk før du tar påskeferie.

Neste bolk av søknader:

Idrettsskole- , aktivitets-, anleggs, leie- og grunntilskudd.

Søknadsbeløpet er på tilsammen kr 6,133 mill.

Søk via søknadsportalen til Bærum Kommune: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett/

Portalen stenges ved midnatt 15. april. Søknader behandeles kun ved bruk av portalen.