løvetenner.jpg

KOMMUNALE TILSKUDD

Søknadsfristen er utsatt til 21. april

Vi har utsatt søknadsfristen for siste runde av kommunale tilskudd slik at idrettslagene får litt bedre tid. Dette gjelder:

Idrettsskoletilskudd                                                208 000,-     

Aktivitetstilskudd                                                 2 828 000,-       

Anleggstilskudd(leie og drift klubbhus)                  2  836 000,-                             

Grunntilskudd                                                         369 000,-     

Bruk denne lenken: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett/