Til valgurnene - også for idretten

Les vårt innspill som stod på trykk i Budstikka 5. september