Varhaug idrettsanlegg.jpg

Lett rullering av anleggsplanen

Gjelder perioden 2024-26

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023-2026 ble vedtatt av Kommunestyret sept.22 med Anleggsplan og Langtidsplan.

Det er nå tid for rullering av Anleggsplanen for perioden 2024-2026.

Alle innspill som står i vedtatt Anleggsplan i 2023 som ikke er realisert, og innspill i planen for årene 2024-2026 må fornyes med oppdatert informasjon.

Alle må gå gjennom sine prosjekter.

Gå inn på våre https://skjema.baerum.kommune.no/dialogue/BK383/  -

Rullering Anleggsplan 2024 - 2027 (baerum.kommune.no)

fyll inn skjema og legg ved de vedleggene som vi etterspør.

SØKNADSFRIST 15/2-23.

I vedlegget finner du informasjon om endelig anleggsplan på sidene 31 – 37.

Anleggsplane 2023-26.pdf