Sedler.jpg

LAM-midler 2022

Vedlagt finner du fordelingen

Lokale aktivitetsmidler for 2022 beløper seg til kr 11,4 mill. 90 % av disse fordeles til idrettslagene basert på kommunal søknad om tilskudd pr 15. april. Resterende 10% er øremerket ungdomsaktivitet. 

Her finner du fordelingen for 2022: LAM 2022 - fordeling.pdf