Kommunale tilskudd 2022

Søknadene er nå ferdig behandlet. De er sendt over til Idrett og bad for utbetaling før skoleslutt.