renter.jpg

KOMMUNAL LÅNEGARANTI

Søknadsfrist 31.mars

Ved felles innsats mellom idrettslagene, BIR og Idrett&bad klarte vi å få gjennomslag for innføring av kommunal lånegaranti for idrettslagenes investeringer som er en del av anleggsplanen og som søker spillemidler. Rammen er kr 30 mill pr år.

Det er også mulig å søke om refinansiering av eksisterende lån.

Søknadene skal inneholde:

 • Søknadsbrev om kommunal garanti med et kort sammendrag av søknaden, hva skal finansieres.
 • Tilbud finansiering, lånebeskrivelse – betingelser og avdragsstruktur.
 • Styrebeslutningen eller fullmakt gitt fra styret som bekrefter vedtak om søknad.
 • Utskrift fra Brønnøysundregisteret.
 • Vedtekter, daglig leder, styret, adresse, bankforbindelse.
 • Siste årsberetning og regnskapsoversikt 2-3 siste år - Kommentarer til balansen, verdier og eiendeler, kortsiktig gjeld - kommentarer til resultat og risiko. Driften kommenteres med fokus på inntekter og risiko.
 • Banklikviditet, kommenteres med utskrift.
 • Eventuell ekstern kredittvurdering, eventuelle betalingsanmerkninger skal opplyses.
 • Budsjett for virksomheten.
 • Likvidtetsprognose 1-5 år.
 • Analyse av økonomien ved en rentehevning på 4 % fra dagens nivå.

Søknadsfrist lånegaranti 31/3

søknadene sendes til Rolf Halvorsen rolf.halvorsen@baerum.kommune.no                                        og Kathrine Sole Semb kathrine@b-ir.no