Sundvolden Hotel vil gi oss en hyggelig ramme for vårt største arrangement i 2023
Sundvolden Hotel vil gi oss en hyggelig ramme for vårt største arrangement i 2023

HØSTSEMINAR 2023

20. - 21. oktober på Sundvolden

Vi ser frem til nok en gang å arrangere Høstseminaret for Idrettslagene i Bærum.

Her finner du påmeldingslenken: https://club.spond.com/landing/courses/bærumidrettsråd/2A9FD3368A8C4CEBA4D70FB3BF4BC268

Påmeldingsfristen er 12. oktober

Og hovedprogrammet er som følger(de daglige lederne møtes allerede til lunsj fredag):

imagej5mx8.png