Årsmøte 2023.png

ÅRSMØTE-PROTOKOLL 2023

Her finner du protokollen fra årsmøtet 16. mars

Møtet ble avholdt med god deltagelse fra idrettslagene med tilsammen 50 personer. Det ble diskusjon rundt Idrettsrådets Prioriterte oppgaver for 2023. Resultatet av diskusjon ble revidering av ett punkt samt 2 nye punkter. Se vedlegg.

Innspillet rundt kriteriene for LAM-midler(Lokale Aktive Midler) ble sjekket i etterkant og viste seg å gjelde det kommunale grunntilskuddet for utøvere med nedsatt funksjonsevne. Dette punktet vil settes på agendaen på styremøte i april.

Protokoll årsmøte 2023 signert.pdf