ÅRSMØTE 2024

Sakspapirene ligger vedlagt, nå også med protokollen.

Vi inviterer herved til årsmøte i BIR torsdag 14. mars kl 18 i Lommedalen,
Slalåmveien 40 (Krydsbybakken).

Saker til behandling må være oss i hende innen 23. februar.
Påmelding skjer via vedlagte skjema innen 7. mars!

Fullmaktskjema 24.pdf


Sakspapirene finner du under(årsberetning og prioriterte oppgaver er noe revidert etter 1. publisering):

Innkalling med saksliste 2024.pdf

Årsberetning BIR 2023.pdf

Prioriterte oppgaver - forslag 2024.pdf

LAM-kriterier 2024.pdf

Rapport fra kontrollutvalget i Bærum idrettsråd mars 2024.pdf

Valgkomiteens forslag.pdf

Årsmøteprotokoll 2024 signert.pdf