Årsmmøte 2023.jpg

ÅRSMØTE 2023

Torsdag 16. mars kl 18 i Jar Ishall, Storengveien 28

Saker til årsmøtet må være oss i hende innen 26. februar.

Sendes til: kathrine@b-ir.no

Påmelding gjør du innen 9. mars via fullmaktskjema: Fullmaktskjema 23.pdf

Sakspapirene finner du her:

Innkalling med saksliste 2023.pdf

Årsberetning 2022.pdf

Årsregnskap 2022.pdf

Revisjonsberetning 2022.pdf

Prioriterte oppgaver 2023.pdf

LAM-kriterier 2023.pdf

Valgkomiteens innstilling 2023.pdf